UPDATE 23 MAART 2020

Geachte leden,

Naar aanleiding van de persconferentie hedenavond waarin aanscherping van de maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus werd aangekondigd en toegelicht, vragen we uw aandacht voor het volgende.

Op 17 maart jl.  adviseerden we onze leden om alle planbare niet-urgente zorg uit te stellen tot 6 april aanstaande. Dat advies moeten we nu omzetten in beleid, geldig tot 6 april aanstaande. Het is hierbij aan leden en toehoorders van de NVCG niet toegestaan om (cosmetische) verrichtingen uit te voeren die geen urgent karakter hebben en uitgesteld kunnen worden tot 6 april. Uiteraard moeten onze klinieken beschikbaar blijven voor noodzakelijke zorg en moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven.

Het bestuur heeft er alle begrip voor dat deze maatregel voor velen van u vergaande financiële consequenties zal hebben en veel onzekerheid met zich mee brengt. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de aanscherping van de maatregelen binnen afzienbare tijd zijn vruchten zal afwerpen en het aantal nieuwe besmettingen in ons land langzaam terug zal lopen. Als dit voor de datum van 6 april zichtbaar wordt zal de overheid wellicht enkele maatregelen opheffen. Wij hopen met u dat per die datum of spoedig daarna eenieder zijn werkzaamheden kan hervatten met inachtneming van extra strenge hygiënemaatregelen.

We zullen er hoe dan ook op moeten rekenen dat het maanden zal duren voordat alle effecten van de Corona pandemie niet of nauwelijks meer voelbaar en zichtbaar zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we u uiteraard hiervan op de hoogte stellen.

Heel veel sterkte toegewenst in deze spannende tijd voor ons allemaal.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVCG

NVCG logo-reg klein

NVCG

Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde

Buro:

Albrechtlaan 17

1404 AJ Bussum

Tel.  035 6224804

www.nvcg.nl

www.linkedin.com/company/nederlandse-vereniging-cosmetische-geneeskunde-nvcg

×

Welkom bij Face it Almere Chat!

Stel uw vraag hieronder.

× Hoe kan ik je helpen?