Face it Almere Corona Maatregelen

Om de cosmetische zorg te kunnen hervatten, is het belangrijk dat wij het besmettingsrisico voor zowel cliënt als arts en assistente te minimaliseren.

Om dit te bereiken heeft de NVCG ( onze beroepsvereniging) een aantal uitgangspunten geformuleerd, die leiden tot veilige zorg. Wij volgen de werkwijze van ziekenhuizen met betrekking tot de niet-Coronazorg volgens het beleid van de RIVM.

Deze gaan uit van triage van de cliënt enerzijds en uitgebreide infectiepreventie maatregelen in de kliniek en rond de behandeling anderzijds.

Face it Almere is Corona Safe

Uitgangspunten NVcG

 1. Gezonde cliënten ( zonder klachten van hoesten, keelpijn, koorts, neusverkoudheid en/of diarree) moeten kunnen worden geholpen. De kliniek bevraagt elke cliënt voorafgaand aan de behandeling over de aanwezigheid van bovengenoemde klachten én of huisgenoten zich in thuisisolatie bevinden. De kliniek documenteert de antwoorden en bepaalt aan de hand van het triage protocol of het verantwoord is dat de cliënt naar de kliniek komt. Bij binnenkomst van de kliniek bevragen wij de cliënt nogmaals over de aanwezigheid van klachten bij cliënt en gezinsleden. De cliënt bezoekt de kliniek alleen.
 2. Ook de arts en assistente werken alleen als zij klachtenvrij zijn.
 3. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de arts die hiervoor medisch geschoold is en kennis heeft van infectiepreventie.
 4. Wij werken zoveel mogelijk buiten de 1,5 meter zone en behouden waar mogelijk afstand tot de cliënt. Wij schudden geen handen en tijdens de behandeling binnen de 1,5 meter spreken arts en cliënt zo min mogelijk met elkaar. 
 5. Er zijn maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig in de behandelruimte en hierbij wordt zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand aangehouden.
 6. Voor en na het contact met de cliënt wordt handhygiëne toegepast.
 7. Bij entree van de kliniek wordt aan de cliënt gevraagd de handen te wassen. Hiervoor biedt de kliniek gelegenheid.
 8. De kliniek communiceert de bovenstaande regels en werkwijze duidelijk en tijdig naar de cliënt, zowel schriftelijk als mondeling.
 9. Maskerbeleid: bij cosmetische behandelingen, die voor de intrede van het Coronavirus zonder ( chirurgisch) mondmasker werden uitgevoerd, kunnen-wanneer de kliniek deze maatregelen in acht neemt- ook nu zonder ( chirurgisch) mondmasker worden uitgevoerd. De NVCG volgt hierbij de ziekenhuisrichtlijnen voor niet-Coronazorg van het RIVM.

Triage van Patiënten/Cliënten

Triage ronde 1

Patiënten/Cliënten vragen én documenteren voorafgaand aan de behandeling in de kliniek:

1 “heeft u last van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree of koorts?”

2 “bevindt een huisgenoot van u zich in thuisisolatie?”

Indien 2 x NEE: kan de afspraak ingepland worden.

Indien 1 of 2 x Ja: kan de afspraak niet worden gemaakt.

Dan nieuwe afspraak maken nadat cliënt tenminste 24 uur klachtenvrij is en/of indien 14 dagen na het laatste contact met huisgenoot in thuisisolatie.

Vragen aan clienten ivm Coronavirus Triage 1 Face it Almere
Triage vragen 2 Corona maatregelen Face it Almere

Triage ronde 2

Moment: bij aankomst van de cliënt

Verzoek de cliënt afstand te houden bij intake ( >1,5 meter)

Bovenstaande vragen ( nogmaals) stellen aan cliënt en documenteren.

Indien 2 x NEE: vraag de cliënt de handen te wassen. Daarna kan de cliënt behandeld worden.

Indien 1 of 2 x JA: de cliënt moet de kliniek direct verlaten.

Dan nieuwe afspraak maken nadat cliënt tenminste 24 uur klachtenvrij is en/of indien 14 dagen na het laatste contact met de huisgenoot in thuisisolatie.

Algemeen:

Er wordt op afspraak gewerkt.

Cliënten worden een dag van te voren gebeld voor een intake om de gedrags- en hygiëneregels te bespreken en:

1 triage uit te voeren.

2 verzoek om niet vroeger te komen dan noodzakelijk en om alleen te komen.

3 aangegeven wordt dat per pin kan worden betaald. Bij contante betaling liefst alleen gepast betalen en geld op de balie neerleggen.

Cliënten:

De cliënt wordt gevraagd alleen te komen. Begeleiders worden in principe niet toegelaten in de kliniek, zij moeten buiten ( in de auto) wachten.

Inrichting en verzorging van de kliniek:

 • Twee keer per dag worden alle tastvlakken in de behandelkamer gedesinfecteerd met een desinfectiedoekje of alcohol 70%
 • De kliniek wordt dagelijks huishoudelijk gereinigd, het is inzichtelijk dat dit ook werkelijk gebeurt.
 • Eventuele koffiemachines, tapwaterautomaten etc. zijn buiten werking gesteld.
 • Gezamenlijk te gebruiken tijdschriften, folders en kinderspeelgoed zijn verwijderd.
 • Mocht er van het toilet gebruik zijn gemaakt ( alleen als het echt nodig is) dan wordt daarna schoongemaakt.

Ondanks al het bovenstaande hopen wij u een prettige ervaring te geven in onze praktijk en zien wij u graag weer terug voor een behandeling!

×

Welkom bij Face it Almere Chat!

Stel uw vraag hieronder.

× Hoe kan ik je helpen?