Neuraaltherapie


Neuraaltherapie is een behandelwijze die erop gericht is via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Dit gebeurt met injecties met procaïne of een ander kortwerkend verdovend middel. Voor meer informatie over neuraaltherapie kijkt u op de website van de NVNR (Nederlandse Vereniging voor Neuraal en Regulatietherapie)Direct contact